Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze

****************************************************************************

Aktualizacja 21.09.2022 r.

_______________________________

Nowe szkolne legitymacje

Od tego roku szkolnego zostaną wprowadzone tzw. e-legitymacje (inaczej: "mlegitymacji"). Legitymacje papierowe zostaną wymienione na e-legitymacje.

a) Kto ma starą legitymację i chce ją przedłużyć: przynosi starą legitymację oraz przesyła mailem zdjęcie w jpg.

b) Kto chce wyrobić nową legitymację: przynosi/przesyła wypełniony i podpisany wniosek oraz przesyła mailem zdjęcie w jpg.

Szczegóły na temat zdjęcia poniżej. Inne nie będą przyjmowane! W internecie jest wiele stron z wyjaśnieniem, jak zrobić takie zdjęcie, są też generatory do wykonania odpowiednich zdjęć online. Np.: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji https://photoaid.com/pl/kreator-zdjec-do-legitymacji-szkolnej

Zdjęcie do e-legitymacji Powinno to być zdjęcie: - aktualne - kolorowe Szerokość: 35 mm Wysokość: 45 mm- jak do dowodu - wymiar skanu dowolny, podczas dodawania pojawi się okno kadrowania w celu wybrania właściwego obszaru np. jeśli podczas skanowania będzie widać krawędź to w naszym systemie będzie można to pominąć - format JPG – to najkorzystniejszy format. (w przypadku PDF kolory mogą ulec zmianie) - rozdzielczość – minimalna rozdzielczość 300dpi Można ustawić w ustawieniach skanera. Można przyjąć w dużym uproszczeniu, że. - wielkość pliku -idealnie plik o wielkości ok. 250 KB (Jeśli ktoś wykona zdjęcie aparatem cyfrowym i takie przekaże, plik będzie bardzo ciężki i będzie miał ok. 6 MB lub więcej. Należy dokonać kompresji, bo takiej wielkości pliki przy słanym łączu internetowym na końcu świata będą wczytywały się godzinę.)

Termin dostarczenia dokumentów (starej legitymacji lub wniosku o nową oraz zdjęcia) - do 10 października.

****************************************************************************

Dokumenty, które należy przynieść wychowawcom do POŁOWY września:

a) oryginały kwestionariuszy zapisu - nowi uczniowie (w tym uczniowie nowej klasy pierwszej),

b) potwierdzenie z dziennej szkoły o uczęszczaniu - tylko nowi uczniowie,

c) deklaracja odbioru dziecka ze szkoły w roku szkolnym 2022/23 - WSZYSCY (pusty druk poniżej oraz można go dostać w szkole)

****************************************************************************

KLASY I DNI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/23:

ŚRODY: 1SP, 3SP, 4A, 6SP, 8SP, II-III-IV LO oraz zerówka A

CZWARTKI: 2SP, 4B, 5SP, 7SP, I LO oraz zerówka B

Większość klas będzie miała oprócz tego zajęcia raz w miesiącu w wyznaczone soboty.

Pracujące soboty w roku szkolnym 2022/23:

I SEMESTR: 17.09., 15.10., 19.11., 11.12.2022 r., 14.01.2023 r.

II SEMESTR: 4.02., 4.03., 22.04., 13.05., 3.06.2023 r.

****************************************************************************

Informacje o podręcznikach na przyszły rok szkolnych znajdują się pod linkiem "Podręczniki 2022/23".

****************************************************************************

ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Uprzejmie prosimy Państwa o oddanie wypożyczonych książek, w tym podręczników! Do każdej książki proszę włożyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oddającego lekturę. Nowe książki będziemy wypożyczać wyłącznie uczniom, którzy rozliczyli się z poprzednich lat.

****************************************************************************

Zapraszamy do szkolnej biblioteki. Mamy wiele nowych, ciekawych książek dla starszych, młodszych i najmłodszych!

Szczegóły pod linkami: "biblioteka" oraz "nowe książki"

Właśnie dotarły z Polski nowe, świetne książki dla dzieci i młodzieży, zakupione za środki uzyskane z licytacji zorganizowanej przez jedną z naszych Mam, panią Ilonę Dąbrowską. Dziękujemy pani Dąbrowskiej i wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji.

  • Biblioteka
  • Nowe książki w bibliotece