STRONA STOWARZYSZENIA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ  POLSKIEJ SZKOŁY W PRADZE

STOWARZYSZENIE

Spolek rodičů a přátel Polské školy v Praze, z.s., czyli Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół  Polskiej Szkoły w Pradze powstało 23 grudnia 2009 r. Do Stowarzyszenia  należą wszyscy rodzice uczniów oraz osoby zaprzyjaźnione wspierające działalność i aktywność szkolną.

Głównym celem Stowarzyszenia są działania wspomagające pracę Szkoły Polskiej w Pradze a przede wszystkim:
• wspieranie Szkoły w działaniach na rzecz rozwijania świadomości narodowej i językowej,
• wspieranie pozaszkolnej działalności uczniów i rodziców,
• pomoc w zdobywaniu środków finansowych na poszerzenie działalności szkoły,
• pomoc w organizowaniu wspólnych spotkań, uroczystości, wycieczek.

 

W ramach Stowarzyszenia organizujemy m.in.:
• zajęcia klasy zerowej,
• spotkania rodziców i dzieci,
• przedstawienia dla dzieci,
• bazar kartek świątecznych,
• inne (czekamy na Państwa pomysły
i sugestie).

ZARZĄD

Członkowie Zarządu:

Adam Rubin – przewodniczący

Inga Petry – Podgórska

Karolina Głąbińska

Magdalena Bielecka-Wyszyńska

Monika Hrubá

SKŁADKI

Najprostszą formą jest wpłacenie na konto stowarzyszenia:

2700709247/2010

Fio Banka.

DANE STOWARZYSZENIA

Název organizace: Spolek rodičů a přátel Polské školy v Praze, z.s.

Právní forma: občanské sdružení – nezisková organizace

Identifikační číslo organizace (IČO): 22823034

Adresa: Boleslavova 1/250, 140 00 Praha 4

Telefonní číslo školy/(mobil SMS): 241403443 / 773650322

Číslo faxu: +420 241403443

E-mail: sdruzenipolskaskola@gmail.com

Stowarzyszenie Rodziców

i Przyjaciół Szkoły Polskiej 

w Pradze

Boleslavová 250/1

140 00 Praha 4