Wsparcie finansowe projektów szkolnych

Dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP oraz Polskiej Ambasadzie w Pradze za wspieranie projektów szkolnych.

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły Polskiej w Pradze

SPONSORZY

Dziękujemy wszystkim rodzicom uczniów za finansowe i aktywne  wspieranie Szkoły Polskiej w Pradze oraz akcji przeprowadzanych w ramach szkoły i działalności Stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za finansowe wspieranie działalności Stowarzyszania Rodziców i Przyjaciół Szkoły Polskiej w Pradze.

Nasi Sponsorzy:

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły Polskiej w Pradze
oraz Dyrekcja i Kadra Nauczycielska

Sponsorowanie działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rodziców

i Przyjaciół Szkoły Polskiej 

w Pradze

Boleslavová 250/1

140 00 Praha 4